Design a site like this with WordPress.com
Začíname

IŠUP a OGP

Mesto Banská Bystrica sa v októbri 2020 stalo jednou z 56 samospráv sveta, ktoré sa prihlásili programu OGP Local (Open Government Partnership), teda Partnerstva otvoreného vládnutia na miestnej úrovni. IŠUP, n. o. je jednou z dvoch partnerských organizácií mesta Banská Bystrica v tejto iniciatíve (druhou partnerskou organizáciou je Dialogue Centre, n. o.)

Čo je iniciatíva Partnerstvo otvoreného vládnutia, OGP?

Iniciatíva Partnerstvo otvoreného vládnutia patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce medzinárodné iniciatívy. Spája reformátorov pôsobiacich vo vládach a organizáciách občianskej spoločnosti a občanov, ktorí spoločne pracujú na tom, aby ich vláda bola zodpovedná, transparentná a pracovala pre občanov. Iniciatíva pre otvorené vládnutie oficiálne vznikla 20. septembra 2011 vďaka vtedajšiemu prezidentovi USA Barackovi Obamovi a rozšírila sa do celého sveta. Existuje na národnej, aj na lokálnej úrovni (OGP local).

Od roku 2011 sa k iniciatíve Partnerstvo otvoreného vládnutia postupne pridalo 79 členských krajín, vrátane Slovenska, počas vlády Ivety Radičovej. Za koordinátora agendy otvoreného vládnutia na národnej úrovni bol – a stále je – poverený Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len ÚSV ROS). K dodržiavaniu princípov otvoreného vládnutia sa Vláda SR zaviazala aj vo svojom programovom vyhlásení vlády z roku 2016, ako aj v programovom vyhlásení vlády SR z roku 2020.

Princípy otvoreného vládnutia

Vládnutie je otvorené, keď sa riadi princípmi transparentnosti, zúčtovateľnosti, participácie a spolupráce. OECD v tomto duchu definuje otvorené vládnutie ako “kultúru vládnutia založeného na inovatívnosti a udržateľnosti verejných politík a postupov, ktoré sú inšpirované transparentnosťou, zúčtovateľnosťou a participíciou, ktoré podporujú demokraciu a inkluzívny rast.”

 

Advertisement
%d blogerom sa páči toto: